Bytový dům Horova

Bytový dům Horova
Místo stavby

ul. Horova, Brno

Autoři architektonické studie

Veronika Hladíková, Šimon Štrba

Zastavěná plocha

166 m²

Obestavěný prostor

2905 m³

Fáze projektu

Studie, DSP, DPS

Realizace

2020-2022

Vizualizace

Zdeněk Severa