Bytový dům

Bytový dům Ivančice
Místo stavby

Ivančice, okr. Brno - venkov

Autoři architektonické studie

Veronika Hladíková, Kateřina Bušová

Stavební řešení

Karel Jiříček, Daniel Chocholatý

Zastavěná plocha

271 m²

Obestavěný prostor

2135 m³

Fáze projektu

Studie, DSP, DPS

Realizace

2018-2020

Vizualizace

Veronika Hladíková