Rodinný dům Blatiny

Rodinný dům Blatiny
Místo stavby

Blatiny, CHKO Žďárské vrchy

Autor architektonické studie

Petr Lechner

Stavební řešení

Daniel Chocholatý

Fáze projektu

Studie, DSP, DPS

Realizace

2014

Foto

Jana Liptáková