Rodinný dům Brno 1

Rodinný dům Brno 1
Místo stavby

Brno

Autor architektonické studie

Petr Lechner

Stavební řešení

Daniel Chocholatý

Zastavěná plocha

350 m²

Obestavěný prostor

2200 m³

Fáze projektu

Studie, DSP, DPS

Realizace

2006-2008

Foto

Jana Liptáková