Rodinný dům Brno 2

Rodinný dům Brno 2
Místo stavby

Brno - Komín

Autor architektonické studie

Petr Lechner

Stavební řešení

Daniel Chocholatý

Zastavěná plocha

212 m²

Obestavěný prostor

1630 m³

Fáze projektu

Studie, DSP, DPS

Realizace

2005-2007

Foto

Jana Liptáková