Rodinný dům České Milovy

Rodinný dům České Milovy
Místo stavby

České Milovy, CHKO Žďárské vrchy

Autor architektonické studie

Petr Lechner

Stavební řešení

Daniel Chocholatý

Fáze projektu

Studie, DSP, DPS

Realizace

2011-2013

Foto

Jana Liptáková