Rodinný dům Jimramovské Pavlovice

Rodinný dům Jimramovské Pavlovice
Místo stavby

Jimramovské Pavlovice, okr. Žďár nad Sázavou

Autor architektonické studie

Petr Lechner

Stavební řešení

Daniel Chocholatý

Zastavěná plocha

151 m²

Obestavěný prostor

660 m³

Fáze projektu

Studie, DSP, DPS

Realizace

2017

Foto

Jana Liptáková