Rodinný dům Kanice

Rodinný dům Kanice
Místo stavby

Kanice, okr. Brno - Venkov

Autor architektonické studie

Zdeněk Severa

Stavební řešení

Daniel Chocholatý

Zastavěná plocha

150 m²

Obestavěný prostor

830 m³

Fáze projektu

DSP, DPS

Vizualizace

Zdeněk Severa