Rodinný dům Vernířovice

Rodinný dům Vernířovice
Místo stavby

Vernířovice, okr. Šumperk

Autor architektonické studie

Jan Kožnar

Stavební řešení

Dominika Murgašová, Daniel Chocholatý

Zastavěná plocha

221 m²

Obestavěný prostor

1176 m³

Fáze projektu

DSP, DPS

Realizace

2019-2020